Обновени изпитни листовки за професионална компететност за вътрешен обществен превоз на пътници и товари, 2020 – с пояснения

Вече  са достъпни при нас онлайн  и като мобилно приложение за Андроид OS изпитните листовки 2020, за ПЪРВА част на изпита за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за извършване на обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България.

Първа част на изпита се състои в решаване на изпитен тест, състоящ се от 30 въпроса с избор на един верен отговор.

В режим „Обучение“, към всеки въпрос е добавена „подсказка„, с допълнителни пояснения на верните отговори.

Времето да решаване на теста е 60 минути. Теоретичният изпит се счита за успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 18 верни отговора.Цялостният изпит за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за извършване на обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България, е изцяло теоретичен и се състои от 3 части.

Към онлайн изпитни листовки 2020.

Към мобилното приложение за Андроид OS, на изпитни листовки 2020.

Повече информация за това как протича самият изпит и какви документи са необходими за да се явите на изпита можете да намерите тук.