Вече и изпитни листовки за професионална компететност за вътрешен обществен превоз на пътници и товари

Вече  са достъпни при нас и онлайн изпитните листовки за ПЪРВА част на изпита за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за извършване на обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България.

Първа част на изпита се състои в решаване на изпитен тест, състоящ се от 30 въпроса с избор на един верен отговор.

Времето да решаване на теста е 60 минути. Теоретичният изпит се счита за успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 18 верни отговора.Цялостният изпит за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за извършване на обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България, е изцяло теоретичен и се състои от 3 части.

Към Листовките.

Повече информация за това как протича самият изпит и какви документи са необходими за да се явите на изпита можете да намерите тук.