Издаване на международно свидетелство за управление на МПС

Издаване на международно свидетелство за управление на МПС
Rate this post

Международно свидетелство за управление на МПС се издава въз основа на валидно национално свидетелство за управление, издадено в Република България.

Валидността му съвпада с валидността на българската шофьорска книжка на водача.

Международното свидетелство за управление на МПС не е валидно на територията на Република България.

 

За издаване на международно свидетелство за управление на МПС лицето представя в звената „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на заявителя следните документи:

  • заявление по образец – изтегли в DOC или PDF формат;
  • валидно българско национално свидетелство за управление на МПС.
  • документ за платена държавна такса.

 

Лице, на което е отнето издаденото в Република България национално свидетелство за управление на моторно превозно средство, е длъжно да върне международното си свидетелство в съответната служба на Министерството на вътрешните работи в 7-дневен срок от влизането в сила на акта за отнемане.  В противен случай подлежи на санкция съгласно ЗДвП.

Лице, на което при пребиваване зад граница е отнето международното свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено в Република България, е длъжно при завръщането си в България да уведоми за това съответната служба на Министерството на вътрешните работи в 7-дневен срок от влизането в страната.

Таксата за за издаване на международно СУ на МПС – 5 лв. За бърза услуга таксата е двойна.

 

Източник:  МВР