интересноОбщиПолезни

До 90 минути за допълнителни кръвни изследвания за алкохол

С проект на нова наредба се цели да се съкрати времето, в което водач е уличен, че е употребил алкохол трябва да направи допълнителни кръвни изследвания.

В момента шофьорите разполагат с 120 минути, за да отидат в болница. Ако наредбата бъде приета, контролният тест ще трябва да бъде направен до 90 минути след проверката направена на място от представител на контролните органи. Той ще трябва да впише в специален талон къде да се направи изследването и да определи времето, като може да скъси срока още – до 45 мин., ако лабораторията е в населеното място.

Ако шофьорът не се яви в определеното време или на определеното място за втора проба, за действителна се приема направената на терен.

Представителите на КАТ ще могат да искат тестове за алкохол и на други участници в пътни инциденти освен на шофьорите, дори ако те са настанени по спешност в болница.