EuropeзаконодателствоинтересноОбщиПолезниПътищасъвети

Допустими норми на съдържание на алкохол в кръвта на шофьора в страни от ЕС

Във всички страни, членки на ЕС е забранено управлението на МПС след употребата на алкохол или други вещества или медикаменти, които могат да повлияят на способността на шофиране.


Всяка държава е приела максимално допустимото съдържание на алкохол в кръвта на водача, което варира в различните държави:

Alcohol level for drivers in EU

Повече информация за правилата за движение по пътищата, в страните в Европа, наказания за пътни нарушения и др. можете да намерите тук.