Да преминем или не?

Нека си припомним правилата за преминаване през регулирано кръстовище, на което има поставени пътни знаци (относно предимството и задължителната посока за преминаване) и в същото време има и регулировчик.

Знаем ли какво да правим ако сигналите на регулировчика и поставените пътни знаци се разминават по значение?Например в тази ситуация:

Правилата за движение казват, че:

  • При несъответствие между сигналите на регулировчика и пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със сигналите на регулировчика.

  • При несъответствие между светлинните сигнали и пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със светлинните сигнали.

  • При несъответствие между пътните знаци и маркировката на пътя, участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътните знаци.

  • При несъответствие между пътен знак, поставен на преносима стойка върху платното за движение, и останалите пътни знаци, участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътния знак, поставен на преносимата стойка.

  • При строителство и ремонт, когато има временна пътна маркировка, положена с цел организация на движението за определен период от време, участниците в движението трябва да се съобразяват с временната пътна маркировка.

 

Следвайки тези основни правила как трябва да реагираме и какво да правим в тази конкретна ситуация? Трябва ли да преминем в посоката, която e указана със синя стрелка или не?

И така, кръстовището показано на фигурата е сигнализирано с регулировчик относно предимството и с пътен знак относно задължителна посока на движение.

Значението на този сигнал подаван от регулировчика е „разрешено е преминаването ви направо и надясно“, но в същото време има поставен и пътен знак Г1 със задължителното предписание „Движение само на право след знака“.

Това ви задължава да продължите само направо след знака, при подаден сигнал от регулировчика, който Ви разрешава да преминете през кръстовището.

В подобна ситуация се допуска завиването надясно, само и единствено след допълнително подаден сигнал от регулировчика, разрешаващ подобна маневра. А такъв допълнителен сигнал в случая няма подаден.
Затова, в тази конкретна ситуация, верен отговор е отговор 1.