Дали винетките ще са минало – въвежда се тол-системата

Rate this post

Министерският съвет одобри предложение за предприемане на действия по внедряване на система за събиране на такси за ползване на пътна инфраструктура на базата на изминато разстояние (тол-система).

Необходимостта от внедряване на тол-такси е продиктувана от политиката на Европейския съюз за събиране на такси за ползване на пътната инфраструктура, която определя този вид таксуване като най-справедливо и недискриминационно за потребителите, и по-специално от директива 2006 – 38 на Европейския съюз (ЕС).

Системата е базирана на принципа „заплащане от ползвателя” и възможностите да се приложи принципът „заплащане от замърсяващия околната среда”  чрез променливи такси.

В Закона за пътищата е регламентирано събирането на този тип такси, но поради липса на изградена система не се прилага в момента.

Правителството е възложило на министъра на регионалното развитие и благоустройството при осигурено финансиране да обяви процедура по реда на Закона за обществените поръчки за избор на консултант, който да извърши преглед и препоръча оптималната за България система за предоставяне на услугата.

Според Иван Вълков (председател на комисията по транспорт в НС) първоначално тол-системата ще бъде въведена за плащане в транзитните коридори, примерно Свиленград-Калотина, или Свиленград-Русе.

Засега ще става дума за плащане само по първокласната мрежа, по аутобаните и магистралите.

Въвеждането на тол-системата обаче по думите на депутата не означава премахването на винетките.

Според г-н Вълканов това къде ще отиват средствата събирани от тези тол-такси тепърва ще се регламентира от закона.

Източник: http://news.expert.bg