shofior.com

В сила са промените в Наредба № I-157 за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на МПС, отчета на водачите и тяхната дисциплина

От юли месец 2020 г. вече са в сила последните промени на Наредба № I-157 за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на МПС, отчета на водачите и тяхната дисциплина, съгласно които:

Срокът на валидност на свидетелството за управление на МПС на лица с трайни увреждания се променя както следва:

– за категориите АМ, А1, А2, А, В, В1 и ВЕ – до 10 години;

– за категориите С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E и Т – до 5 години.

При възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролните точки на водача се издава ново свидетелство за управление на МПС въз основа на служебно изпратен от областния отдел на дирекция „Автомобилна инспекция“ оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя документите:

При придобиване на нова категория или при допълнително вписване на код за ограничителните условия за ползване на свидетелството (съгласно по чл. 7, ал. 3)  на водача се издава ново свидетелство за управление на МПС въз основа на служебно изпратен от областния отдел на дирекция „Автомобилна инспекция“ оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя документите:

Когато срокът на валидност на свидетелство за управление на МПС, което е изгубено, откраднато, повредено или унищожено, изтича в срок до 24 месеца от датата, на която е подадена декларацията по чл.16, ал. 3, по желание на водача свидетелството за управление на МПС може да се подмени със свидетелство с нов срок на валидност.

Exit mobile version