Временно спиране на ППС от движение – кога?

Последно обновяване, 24 януари 2018 г.

Съгласно последните изменения в Закона за движение по пътищата (от януари 2018) наказателната мярка „временно спиране от движение на ППС“ се налага: • когато ППС е технически неизправно (до отстраняване на неизправността), включително и когато съдържанието на вредни вещества в изгорелите газове или шумът са над установените норми или конструкцията му е изменена без съответното разрешение;
 • когато ППС превозва опасен товар, но не отговаря на изискванията за класа и вида на превозвания товар (до отстраняване на несъответствието);
 • на собственик, който няма задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, до сключването й;
 • на ППС, което е обозначено с опознавателни знаци за извършване на таксиметрови превози, но не е включено в списък към издаден лиценз или издадено удостоверение за регистрация или не отговаря на изискванията, определени в нормативен акт;
 • когато МПС е със снети шумозаглушители – до отстраняване на неизправността;
 • когато не е заплатена съответната винетна такса, определена в Закона за пътищата или е залепен невалиден винетен стикер – за срок до един месец;
 • на собственик, който допуска или предоставя управлението на МПС на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда, наркотични вещества или техни аналози – за срок от един месец;
 • на собственик, който управлява МПС с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба;
 • на собственик, който при управление на МПС превиши максимално разрешената скорост в населено място над 50 km/h – за срок един месец;
 • на собственик, който допуска, организира или предоставя управлението на МПС на лице за участие в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари – за срок три месеца;
 • на собственик, който управлява или допуска управлението на МПС от водач в участък от пътната мрежа с въведена временна забрана за движение извън населените места – за срок три месеца;

 

Вижте още:

Нарушения, за които  се снемат регистрационните номера

Нарушения, за които временно се отнема шофьорската книжка

Наказания за шофиране след употреба на алкохол или наркотици