Временно отнемане на шофьорската книжка – кога?

Временно отнемане на шофьорската книжка – кога?
Rate this post

Съгласно последните промени в Закона за движение по пътищата (от януари 2017) влиза в сила наказанието „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство“ на водач:  • за когото видимо се установи, че не отговаря на медицинските или психологическите изисквания – до отпадане на основанието за това;
  • който управлява МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско изследване или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или е под въздействието на наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване – до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца;
  • който поради незнание е извършил немаловажно нарушение на правилата за движение – до успешното полагане на проверочен изпит;
  • който извършва обществен превоз на пътници или товари с превозно средство, което не е включено в списък към лиценз или удостоверение за регистрация – до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от един месец;
  • който управлява МПС с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба;
  • който управлява МПС без застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите – до предоставяне на сключена валидна застраховка;
  • който при управление на МПС навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното ППС при въведена временна забрана за движение извън населените места – за срок от един месец;