Видеокамери дебнат при техническите прегледи

Публична тайна е, че голям процент от прегледите за техническа изправност на автомобилите в България са фиктивни. Често автомобилът не стига до пунктовете, въпреки че това документално е отразено.
Това каза и.д изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация” Любомир Христов при демонстрираните днес нови системи за контрол на техническите прегледи, съобщиха от пресцентъра МТИТС.
Нововъведенията са част от предстоящите промени в Закона за движението по пътищата. Предвижда се персонализиране на отговорностите на служителите.
Към момента прегледът се извършва от комисия от трима членове, чиито функции не са регламентирани. Лицата преглеждат едно и също нещо едновременно и съответно носят колективна отговорност или безотговорност. Имайки предвид европейския опит в тази посока МТИТС предвижда да се премахне комисията и да се вмени отговорност на едно единствено лице – техническия специалист, който ще извършва целия преглед и ще носи отговорност за заключенията по отношение на техническата изправност на автомобила.
Ръководителят на дейността ще отговаря за това, че техническото лице е проверил автомобила, идентифицирал е превозното средство, отразил е документално всички изискуеми данни – платен пътен данък, различните задължителни застраховки, които трябва да бъдат платени от собствениците на автомобили.
Подобно на въвеждането на камери в учебните коли при изпит за шофьорска книжка и при прегледа на колите ще има видеоконтрол. Задължение на собственика ще бъде да оборудва пункта със система за видеонаблюдение, чрез която ще се заснема самия преглед и офиса на ръководителя на дейността с цел да се гарантира реалното извършване на прегледа и последващия контрол.
Друга новост е отнемането на разрешителното за извършване на периодични прегледи на организации, които са издали документ, удостоверяващ техническата изправност на автомобила, без да бъде извършен самия преглед. Към момента разрешението се отнема при установяване на две еднакви по вид нарушения с влезли в сила наказателни постановления.

Източник: News.dir.bg