Без хартиени билетчета през 2012

През следващата година ще отпадне използването на обикновеното хартиено билетче за градски транспорт, което досега перфорирахме.

Това ще стане след въвеждане на „тикет-система“ – през втората половина на 2012.

Ще бъдат премахнати и всички перфоратори в превозните средства на градски транспорт.

Пътниците все още ще могат да си купуват билети от автомати, поставени в превозните средства. Закупените по този начин билети ще оказват часа на качване (на закупуване) на пътника и няма да се перфорират.

Обсъжда се вариант за закупуване на месечна карта или „електронен портфейл“. Чрез „електронния портфейл“ ще може да се зарежда електронната карта със сума за определен брой пътувания или за разстояние.