За автомобилите със специален режим на движение

За автомобилите със специален режим на движение
Rate this post

Последно обновяване: 4.01.2019г.

Моторни превозни средства със СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ са автомобилите и мотоциклетите, които при движението си подават едновременно светлинен сигнал с проблясваща синя и/или червена светлина и специален звуков сигнал!

Автомобилите със специален режим на движение са с ПРЕДИМСТВО на пътя!Задължително условие МПС да се ползва с привилегиите на МПС със специален режим на движение е да се движи с включени специално определени светлинни и звукови сигнали!

При приближаване на автомобил със специален режим на движение (независимо дали е кръстовище или не) водачите на останалите ППС са длъжни да освободят достатъчно място на пътното платно, а при необходимост и да спрат, за да осигурят безпрепятствено преминаване както на сигнализиращото, така и на съпровожданите от него превозни средства.

При подаване на сигнал от моторно превозно средство със специален режим на движение пешеходците са длъжни да освободят платното за движение. Пресичането се разрешава след преминаване на сигнализиращото моторно превозно средство и на съпровожданите от него пътни превозни средства.

Моторни превозни средства със специален режим на движение са:

  • МПС на Спешна медицинска помощ,
  • МПС на Държавна агенция „Национална сигурност“,
  • МПС на главните и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи,
  • МПС на Народно събрание, Национална служба за охрана, Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на Министерството на правосъдието,
  • МПС на Бюрото по защита при главния прокурор,
  • МПС на служба „Военна полиция“ към министъра на отбраната, военнополицейските формирования от Българската армия, други служби на Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи.

Условията и реда, при които се ползва специален режим на движение за моторните превозни средства се определя с Наредба на Министърът на вътрешните работи.

budapest-710253_960_720ambulance-1005433_960_720

На МПС със специален режим на движение е разрешено:

  • да преминава при забраняващ сигнал на светофара или да преминава, без да спира, при наличие на пътен знак, който изисква това, но само след като намали скоростта достатъчно, за да извърши това безопасно;
  • да надвишава разрешената максимална скорост на движение дотолкова, доколкото няма да застраши нечий живот или имущество;
  • да не се съобразява с организацията на движението, когато това се отнася до посока на движение и завиване в определени направления;
  • да паркира или да престоява независимо от разпоредбите на този закон; през това време той може да подава само светлинни сигнали.

Водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение, както и водачите на съпровожданите от тях автомобили не се освобождават от задължението да управляват по безопасен начин.

Забранено е на водачите на други пътни превозни средства да се движат непосредствено зад превозните средства със специален режим на движение или зад придружаваните от тях автомобили.