Виж ощелюбопитноcuriousHandyПо-високи глоби за превоз на опасни товари

5.0 01 От 1 януари 2019 ще се налагат по-високи глоби за превоз на опасни товари. Това става ясно с

Целия текст

Новото в Наредба № I-181 за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица

5.0 01 Съгласно последните промени в Наредба № I-181 за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни

Целия текст

Новите промени за лицата обучаващи водачи на МПС, съгласно Наредба № 37

0.0 00 Списъка от необходими документи, към заявлението, за издаване на разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидат водачи на

Целия текст