Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2020, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Заявление за издаване и подмяна на СУМПС и контролен талон

Изтегли като ".DOC" фаил

Заявление за издаване на международното свидетелство за управление на МПС
Заявление за издаване на дубликат на контролния талон към свидетелството за управление на МПС
Заявление за издаване на удостоверение за правата и наложените наказания на водач на МПС
Заявление за издаване на контролен талон "Водач на МПС без наказания"