Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2020, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Регистрация, пререгистрация, придобиване, отписване на МСП

Изтегли като ".DOC" фаил

Декларация за придобиване на МПС
Заявление за получаване на временни табели с регистрационен номер на МПС