Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2020, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Психологическа годност на водачи на МПС - удостоверения, декларации, заявления

Изтегли като ".DOC" фаил

Заявление за издаване на дубликат на удостоверението за психологическа годност а водач на МПС
Size: 200 MB, last update: 12/12/1212

Заявление за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на психологическите изследвания
Декларация за липса на конфликт на интереси - от кандидата за издаване на удостоверение за регистрация за психологическо изследване