Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2021, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Синя зона за паркиране в Ямбол

работно време
за делнични дни от 8.00 до 18.00 часа

цена
  • 1.00 лева на час, с включен ДДС
  • месечна такса за "служебен абонамент" - 100 лева на месец
телефон за информация
089 33 73 510, (046) 66 32 89

списък на обособените за паркиране места
1. Обособена зона, ограничена от къща – музей „Васил Карагьозов” на ул. „Петър Парчевич”, пространството източно и западно от бл. 2 до пресичането и с ул. „Йордан Йовков” зад централната сграда на ТП „Български пощи”, обхващаща ул. „П. Парчевич” и ул. „Й. Йовков” до имоти с административен адрес №4 и №6 и около тях с 50 паркоместа;

2. Обособена зона от северната страна на жилищен блок на ул. „Г.С. Раковски” № 3, източно от сградата на ТП „Български пощи” до бивше кино „Вапцаров” с 41 паркоместа;

3. Обособена зона, ограничена от административната сграда на Община Ямбол, северно от бивше кино „Вапцаров”, южно от ЦДГ „Слънце” с 42 паркоместа;

4. Обособена зона от северната страна на административна сграда с търговски център (МОЛ) на ул. „Александър Стамболийски” № 30 и представляваща частта от нея, ограничена от улиците „Кабиле” и „Преслав” и междублоково пространство източно от жилищна сграда на ул. „Кабиле” № 36 с 36 паркоместа.

5. Обособена зона на ул. „Александър Стамболийски”, южно от православен храм „Св. Николай Чудотворец”, представляваща частта ограничена от ул. „Страхил войвода” и ул. „Кабиле” с 37 паркоместа.

6. Обособена зона ограничена от административна сграда на ул. „Г.С. Раковски” № 1 (Банка ДСК и Банка Алианц), жилищна сграда на ул. „Жорж Папазов” №6, административни сгради на ул. „Ал. Стамболийски” №6 и №8 и ресторант „България” с 30 паркоместа.

7. Обособена зона – частта от ул. „Жорж Папазов” ограничена от ул. „Бузлуджа” до пл. „Освобождение” и южно от Джамията с 50 паркоместа.

8. Обособена зона ограничена между административна сграда на ул. „Г.С. Раковски” № 1 (Банка ДСК и Банка Алианц), сграда на библиотека „Г.С. Раковски” и Джамията с 30 паркоместа.

9. Обособена зона – частта на ул. „Ал. Стамболийски” пред жилищна сграда на ул. „Ал. Стамболийски” № 13 (фото Венера) и жилищна сграда на ул. „Ал. Стамболийски” № 17 с 23 паркоместа.

10. Обособена зона на ул. „Бузлуджа” от кръстовището с ул. „Георги Дражев” до кръстовището с ул. „Роман Хайнацки” (бивша „Дарданели”); ул. „Волга” от кръстовището с ул. „Константин Иречек” до кръстовището с ул. „Бузлуджа” и пространството ограничено североизточно от учебна сграда на ул. „Цар Иван Александър” № 12 (Математическа гимназия и ПГ „Васил Левски”), ул. „Бузлуджа” и ул. „Георги Дражев” с 34 паркоместа.

11. Обособена зона на ул. „Преслав”, ограничена от ул. „Търговска” и ул. „Александър Стамболийски” пред жилищните сгради с четни номера с 56 паркоместа.

12. Обособена зона на ул. „Бяло море” от кръстовището с ул. „Търговска”, покрай сградата на Исторически музей, жилищна сграда на ул. „Цар Симеон” № 1, жилищни сгради на ул. „Г.С. Раковски” № 14 и № 16 и зелени площи западно от сградата на Читалище „Съгласие”; ул. „Славянска” от кръстовището с ул. „Бяло море” до кръстовището с ул. „Кабиле”; ул. „Кабиле” от кръстовището с ул. „Търговска” до кръстовището с ул. „Г.С. Раковски” с 44 паркоместа.

13. Обособена зона: паркинг, ограничен от ул. „Преслав“, ул. „5-ти Януари“, ул. „Стахил войвода“, и ж.сграда №6 на ул. „5-ти Януари и жилищна сграда №3 на ул. „Страхил войвода“ с 14 паркоместа;

14. Обособена зона: ул. „5-ти Януари“, от ул. „Преслав“ до ул. „Стефан Караджа“ със 17 паркоместа;

15. Обособена зона: ул. „Стефан Караджа“, от ул. „5-ти Януари“ до ул. „Г. С. Раковски“, включваща и междублоковите пространства на ул. „Страхил войвода“ №23 - с общо 54 паркоместа;

16. Обособена зона: ул. „Страхил войвода“, от ул. „Преслав“ до ул. „Стефан Караджа“ и между блоковите пространства на ул. „Страхил войвода“ № 36 с 15 паркоместа;

17. Обособена зона: ул „Александър Стамболийски“, от ул. „Преслав“ до ул. „Стефан Караджа“ и между блоковите пространства на ул. „Александър Стамболийски №65 с 15 паркоместа;

18. Обособена зона: ул. „Хан Кубрат“, от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Г. С. Раковски“, включваща и паркинга зад бл.36 и сграда № 38 на ул. „Преслав” / "Български документи за самоличност"/ с 25 паркоместа;

20. Обособена зона: ул. „Екзарх Йосиф“, от ул. „Хан Кубрат“ до ул. „Стефан Караджа“ с 10 паркоместа;

21. Обособена зона: паркинг между ул. „Хан Кубрат“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Г. С. Раковски“ с 38 паркоместа;

22. Обособена зона: ул. „Васил Карагьозов“, от ул. „Георги Дражев“ до ул. „Джон Атанасов“ с 6 паркоместа;

23. Обособена зона: ул. „Джон Атанасов“ и между блоковото пространство на пл. „Освобождение бл. №3 със 17 паркоместа;

24. Обособена зона: ул. „Иван Вазов“, от ул. „Джон Атанасов“ до ул. „Цар Самуил“ с 36 паркоместа;

25. Обособена зона: ул. „Цар Самуил“, от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Преслав“ с 38 паркоместа;

26. Обособена зона: ул. „Одрин“, от ул. „Цар Самуил“ до ул. „Търговска“ с 6 паркоместа;

27. Обособена зона: паркинг ул. „Браила“, между ул. „Цар Самуил“, ул. „Бяло море“ ул. „Одрин“ и ул. „Търговска“ с 39 паркоместа;

28. Обособена зона: паркинг ул. „Браила“, между ул. „Бяло море“, ул. „Търговска“, ул. „Цар Самуил“ и ресторант „Алпинеум“ с обособени 20 паркоместа.

карта на синя зона в град Ямбол