Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Синя зона за паркиране в Пловдив

паркиране и начин на заплащане
Цена на престой - 2.00 лв за час
  • чрез SMS самотаксуване - изпращане на SMS съдържащ регистрационен номер на автомобила на кратък номер 1332.
    цена на SMS-а: се определя на 2.00 лв. (с ДДС)+ цената за едно съобщение, според тарифния план на съответния оператор.

  • При съобщение, че не може да се таксува с SMS следва да се избере друг начин за заплащане на престоя – с талон или билет

  • чрез заявление за издаване на пропуск за платено преференциално паркиране по адресна регистрация в обхвата на зоната за платено и безплатно паркиране „Синя зона“
  • чрез заявление за издаване на разрешение за режим на платено паркиране- „Служебен абонамент“
карта на "синя зона" в Пловдив

Работно време
Делничен ден (и събота) от 8:30 до 18:30 часа.
В събота: от 8:30 до 18:30 часа.

Tри автомата за продажба на талони за Синя зона са монтирани по ул. „Отец Паисий“ и бул.“ Мария Луиза“.Територията на действащата Синя зона е увеличена със 113 места. Те се намират по бул. „Мария Луиза“ в участъка между кръстовищата с „Петко Д. Петков" и „Източен“.

телефон за информация
(032) 269696

Зелена зона
В обхвата на „Синя Зона“ се допуска въвеждане на ограничителен режим на паркиране – Зона за платено паркиране „Зелена зона“.
В обхвата на „Зелена зона“ се разрешава паркиране само на:
1. Собственици или ползватели на МПС, с постоянна адресна регистрация в обхвата на зоната;

Зоната се намира в кв. „Капана“ и е заключена между улиците „Железарска“, „Йоаким Груев“ до „Княз Богориди“.

Допълнителна информация за правилата за платено паркиране в Пловдив