Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2021, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Синя зона за паркиране в Пловдив

паркиране и начин на заплащане
Цена на престой - 1,50 лв за час
  • чрез SMS самотаксуване - изпращане на SMS съдържащ регистрационен номер на автомобила на кратък номер 1332.
    цена на SMS-а: 1,50 лв с ДДС.

  • При съобщение, че не може да се таксува с SMS следва да се избере друг начин за заплащане на престоя – с талон или билет

  • чрез заявление за издаване на пропуск за платено преференциално паркиране по адресна регистрация в обхвата на зоната за платено и безплатно паркиране „Синя зона“
  • чрез заявление за издаване на разрешение за режим на платено паркиране- „Служебен абонамент“
карта на "синя зона" в Пловдив

Работно време
Делничен ден (и събота) от 8:30 до 18:30 часа.

Tри автомата за продажба на талони за Синя зона са монтирани по ул. „Отец Паисий“ и бул.“ Мария Луиза“.Територията на действащата Синя зона е увеличена със 113 места. Те се намират по бул. „Мария Луиза“ в участъка между кръстовищата с „Петко Д. Петков" и „Източен“.

телефон за информация
(032) 269696