Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Зони за платено и безплатно паркиране в Бургас

Зони за платено паркиране, определени с Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински-Съвет Бургас.

Синя зона
работно време
от 09.00 до 19.00 часа

цена
за 1 час престой 1.00 лев с включен ДДС

телефон за SMS таксуване
1356

Зелена зона
Работно време:
от 11:00 до 20:00 часа от понеделник до неделя
Зелена Зона е активна в периода 01.05 до 30.09 ежегодно.

Цена:
за 1 час престой 1.00 лев с включен ДДС
Телефон за SMS таксуване: 1357


начин на паркиране и заплащане наказания при неправилно паркиране в синята зона


Списък на улици и площади, попадащи в "синя зона" за паркиране в Бургас.

карта на "синя зона" в град Бургас

Обхват на Зелена зона в гр. Бургас