Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Синя зона за паркиране във Велико Търново

Синя зона за паркиране във Велико Търново

Паркирането в синя зона във Велико Търново може да стане с изпращане на SMS на номер 1362 или на място на общински паркинг служител. Таксуването не може да бъде за по-малко от 30 минути.

От служител паркинги може да се закупят три вида талони за паркиране - за 30 минути, за 1 час и за 5 часа. При желание от страна на водача могат да се комбинират различни по времетраене талони.

Местата за паркиране в тези зони се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които на водача се указват условията за паркиране.

Неправилно паркирани автомобили подлежат на санкции - поставяне на скоба и/или репатриране.

Проверка за поставена скоба или репатриран автомобил може да бъде направена в страницата на общината:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/transport/spravki-za-sms-parkirane/

Допълнителна информация за правилата за платено паркиране в гр. Велико Търново.