Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Синя зона за паркиране в Русе

Синя зона за паркиране в Русе

На територията на Русе, при паркиране в зони за кратковременно платено паркиране, са възможни няколко начина на заплащане на дължимата такса - чрез СМС изпратен на тел.1382, чрез закупуване на паркинг билет от служител на ОП "Комунални дейности" или чрез самотаксуване с предварително закупен талон.
Валидността на заплатената такса е 1 час, след което ще трябва да се заплати нова такса.

Началото на сините зони за паркиране, са сигнализирани със съответните пътни знаци, на които е посочена и допълнителна информация за зоната.

При неправилно паркиране в синя зона или просрочване на заплатеното за паркиране време е възможно да бъде поставена скоба на автомобила. Телефонът за информация и сваляне на скобата е 0882/900-144. Дължимата такса за сваляне на скобата се заплаща на екипа, който пристигне на място за свалянето й, при което издават касова бележка.

В Русе са изградени и зони, където при неправилно спиране за престой или паркиране се репатрират автомобилите, които са в нарушение. Телефонът за информация, в случай на репатриран автомобил е 0882/900-122.

Зони за кратковременно паркиране в гр. Русе - тук.

Източник: http://www.opkdruse.eu