Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2021, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Списък на обособените за паркиране места в столицата - "Синя зона" и "Зелена зона"

Съгласно Наредба за организация на движението на територията на Столична община

изм. и доп. с Решение № 320 по Протокол № 19 от 28.06.2012. Измененията и допълненията влизат в сила от 01.09.2012г.

Телефон за от информация и връзка цялата страна: 0700 13 233

На територията на Столична община /СО/ се определят зони: "Център" и "Първа"

На улици, булеварди, площади и паркинги – публична общинска собственост, е въведено почасово платено паркиране за ППС с допустима максимална маса до 2,5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места в 2 зони: "Синя Зона" и "Зелена Зона".
 
"Синя зона"- валиден в работни дни от 08.00 до 19.00 часа, събота - от 08.00 до 14.00 часа.
 
"Зелена зона"- валиден в работни дни от 08.00 до 19.00 часа. 
 
 
1. Платено паркиране "СИНЯ ЗОНА"
 
Важи за ППС с допустима максимална маса до 2,5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места, валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.30 до 18.30 часа. 
 
2. "Служебен абонамент"
 
Режимът на паркиране по "Служебен абонамент" е валиден само в работни дни в часовия диапазон от 08.30 до 19.30 часа. 

- Пространството оградено от булевардите: „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Княз Ал. Дондуков“, бул. „Васил Левски“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“;
- По граничните булеварди, посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране “СИНЯ ЗОНА“.

„СИНЯ ЗОНА“ – ПОДЗОНИ
Подзона 1.
 Бул. „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Княз Александър I Батенберг“, ул „Алабин“.
Подзона 2. Бул. „Христо Ботев“, ул. „Алабин“, бул. „Витоша“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“.
Подзона 3. Бул. „Витоша“, ул. „Алабин“, ул. „Граф Игнатиев“, бул. „Васил Левски“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“.
Подзона 4. Ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Алабин“, ул. „Княз Александър I“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“.
Подзона 5. Бул. „Княз Александър Дондуков“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“.

Максимална продължителност на паркиране до 2 (два) часа.

Валидност:
- Работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 19.00 часа;
- Събота – в часовия диапазон от 08.00 до 14.00 часа.

Цена: 2 лв/час

„ЗЕЛЕНА ЗОНА“
- Пространството оградено от булевардите: бул. „Княгиня Мария Луиза“, ул. „Белоградчик“, ул. „Веслец“, ул. „Клокотница“, ул. „Будапеща“, ул. „Козлодуй“, ул. „Константин Стоилов“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, ул. „Проф. Милко Бичев“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Пенчо Славейков“, бул. „България“, бул. „Академик Иван Е. Гешов“, ул. „Хан Пресиян“, ул. „Здраве“, бул. „Пенчо Славейков“, бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев“, ул. „Опълченска“;

- По граничните булеварди, посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране „ЗЕЛЕНА ЗОНА“.

„ЗЕЛЕНА ЗОНА“ – ПОДЗОНИ

Подзона 6. Бул. „Христо Ботев“, бул. „Сливница“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Тодор Александров“.
Подзона 7. Ул. „Опълченска“, бул. „Сливница“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“.
Подзона 8. Бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Христо Ботев“.
Подзона 9. Бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, бул. „Прага“, бул. „Пенчо Славейков“.
Подзона 10. Бул. „Прага“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, бул. „България“, бул. „Пенчо Славейков“.
Подзона 11. Бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“.
Подзона 12. Бул. „Васил Левски“, бул. „Янко Сакъзов“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Цар Освободител“.
Подзона 13. Бул. „Васил Левски“, бул. „Княз Александър Дондуков“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, ул. „Проф. Милко Бичев“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.
Подзона 14. Бул. „Васил Левски“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Княз Александър Дондуков“.
Подзона 15. Бул. „Сливница“, бул. „Васил Левски“, бул. „Княз Александър Дондуков“, ул. „Георги С. Раковски“.
Подзона 16. Бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Сливница“, ул. „Георги С. Раковски“, бул. „Княз Александър Дондуков“.
Подзона 17. Бул. „Княгиня Мария Луиза“, ул. „Белоградчик“, ул. „Веслец“, ул. „Клокотница“, ул. „Козлодуй“, ул. „Константин Стоилов“, бул. „Сливница“.
Подзона 18. Бул. „Христо Ботев“, бул. „Княгиня Мария Луиза“- локално платно пред Централна Гара, бул. „Сливница“.
Подзона 19. Ул. „Опълченска“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Сливница“.
Подзона 20. ул. „Здраве“, ул. „Хан Пресиян“, бул. „Академик Иван Е. Гешов“, бул. „България“, бул. „Пенчо Славейков”.

Максимална продължителност на паркиране до 4 (четири) часа.

Валидност:
- Работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 19.00 часа.

Цена: 1 лв/час

 
Карта за кратковременно платено паркиране "СИНЯ ЗОНА" и "ЗЕЛЕНА ЗОНА" в София

http://www.sofiacouncil.bg/content/docs/c_f24672.pdf

Специализирани паркинги и кабини за продажба на талони:

http://www.sofiatraffic.bg/media/uploads/sinya_zona_2012.pdf

 

Заплащане на паркиране в зоните с SMS

За "Синя зоня" на кратък номер: 1302

За "Зелена зона" на кратък номер:  1303

Карта на синята и зелена зони за почасово платено паркиране в София.