Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси в Хърватия Хърватска

Последно обновяване: януари 2023

Тол такси в Хърватия
В Хърватия са въведени пътни такси за ползване на пътната мрежа в страната.
Тол системите на автомагистралите се контролират от 4 фирми, всяка от които отговаря за конкретен регион.
За преминаване през някои тунели и мостове в страната също има въведени пътни такси.

Стойността на таксата се определя от категорията на превозното средство. Категориите превозни средства в Хърватия се определят на база на тяхната височина и броя на осите.

На автомагистралите в Хърватия се прилагат 2 тол системи: отворена и затворена тол системи. На строителни съоръжения като мостове и тунели (и кратки автомагистрали) се прилага отворена тол система. При тази система на 1 място се обслужват входящите и изходящите пунктове, като таксата се определя от категорията МПС.
На автомагистрали с няколко входа и изхода се прилага затворена тол система. При тази система, при навлизане в платеният участък водачът взима тол билет, който връща на изхода на платеният участък. Въз основа на върнатият билет системата отчита дължимата такса на баз ана изминатото разстояние и категорията МПС.

Категории МПС в Хърватия


категория МПС описание
IA мотоциклети, триколесни и 4-колесни мотоцикети
I МПС с 2 оси и височина до 1.90 m
II - МПС с 2 оси и височина над 1.90 m, с максимално допустима маса от 3,500 kg
- МПС с 2 оси, височина до 1.90 m, с ремарке независимо от броя на осите и височината му
III - МПС с 2 или 3 оси, с максимално допустима маса над 3,500 kg
- MМПС с 2 оси с максимално допустима маса над 3,500 kg с ремарке с 1 ос
- МПС от теглещо ремарке независимо от броя на осите му
IV - МПС с 4 и повече оси с максимално допустима маса над 3,500 kg
- МПС с 2 оси и максимално допустима маса над 3,500 kg с ремарке с 2 или 3 оси
- МПС с 3 оси с максимално допустима маса над 3,500 kg с ремарке независимо от боя на осите му и височината

Начини на плащане:
- ETC (Electronic toll collection) е безконтактен метод за заплащане на дължима тол такса. ETC устройство се монтира на предното стъкло на автомобила, което сиситемата атвоматично засича при преминаване през платеният участък.
Този начин на плащане може да се използва за автомагистралите: Zagreb-Split-Ploče, Zagreb-Rijeka, Bregana-Zagreb-Lipovac, B.Manastir-Osijek- Svilaj, Zagreb-Varaždin-Goričan, Krk Bridge toll plaza и Rupa-Rijeka.
Списък на пунктовете за продажба на ETC

- Предплатен билет
Месечна предплатена карта позволява неограничен брой преминавания. Картата важи само за 1 автомобил (описан в нея).
Цената на месечна предплатена карта, за категории МПС I и II, се определя като еднократната такса за тази категория се умножи по 36 и се приспадне 10% отстъпка.
Цената на месечна предплатена карта, за категории МПС III и IV се изчислява като еднократната такса за тази категория се умножи по 60.

Тол такси за автомагистрали, мостове и тунели в Хърватия


Zagreb - Lipovac - Osijek
Zagreb - Gorican
Zagreb - Bregana
Zagreb - Split - Dubrovnik
Tunel Sveti Ilija
Rijeka - Zagreb
Rupa - Rijeka
Krcki most
Zagreb - Sipak

Тол такса не заплащат:
- МПС собственост на инвалиди
- МПС със специален режим да преминават през платеният участък
- фирмени автомобили на HAC

Допълнителна информация на страницата на
HAC (на английски език)