Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2018, с пояснения. Полезна информация.

Поведение при ПТП

Последно обновяване: ноември 2013 г.
"Участник в пътно транспортно произшествие" е всеки, който е пострадал при произшествието или с поведението си е допринесъл за настъпването му.

ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИК В ПТП
Всеки водач на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен:
1. без да създава опасност за движението по пътя, да спре, за да установи какви са последиците от произшествието;
2. да вземе мерки за сигнализиране и обезопасяване на движението в района на ПТП;
3. да не премества превозното средство, освен ако то не пречи на движението или освен ако с него е необходимо да превози до лечебното заведение пострадалите, след което е длъжен веднага да се завърне на мястото на произшествието;
4. да вземе мерки следите от пътнотранспортното произшествие да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните служби; 5. да не консумира алкохолни напитки и/или психотропни чещества до пристигането на контролните органи.

Всеки участник в пътнотранспортно произшествие е длъжен при поискване от други участници в движението да дава данни за самоличността си и за задължителната си застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, а в зависимост от последиците от произшествието и да уведоми собствениците на имуществото, което е повредил в резултат на произшествието.


При ПТП, в което са причинени САМО ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ
Всеки водач на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, в което има само имуществени вреди, е длъжен да спазва изброените 5 общи задължения, както е длъжен и:
6. да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието;
7. ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те имат право да попълнят своите данни в двустранен констативен протокол за пътнотранспортното произшествие и съвместно да уведомят службата за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието;
8. ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват съответната служба за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания.


При ПТП, в което СА ПОСТРАДАЛИ ХОРА
Всеки водач на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, в което има пострадали хора, е длъжен да спазва изброените 5 общи задължения, както е длъжен и:
6. да уведоми компетентната служба на Министерството на вътрешните работи;
7. да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на представител на Министерството на вътрешните работи или на следствието;
8. до пристигането на представител на компетентните служби, съобразно необходимостта, да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧ на МПС ИЛИ СВИДЕТЕЛ, КОИТО НЕ СА УЧАСТНИЦИ В ПТП
Водач на моторно превозно средство, или друг участник в движението или свидетел на произшествието, който не е участник в пътнотранспортно произшествие, когато се намира или пристигне на мястото на произшествието, съобразно необходимостта е длъжен:
1. да вземе мерки за осигуряване безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;
2. да уведоми за произшествието органите на Министерството на вътрешните работи или администрацията на общината, на чиято територия е станало произшествието.

Водач на превозно средство, който след превозна злополука, в която има участие, не окаже необходимата помощ на пострадалото лице, която е могъл да му даде без опасност за себе си или за другиго, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.