Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Поведение при ПТП

Последно обновяване: юни 2021 г.

"Участник в пътно транспортно произшествие" е всеки, който е пострадал при произшествието или с поведението си е допринесъл за настъпването му.

ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИК В ПТП
Всеки водач на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен:
1. без да създава опасност за движението по пътя, да спре, за да установи какви са последиците от произшествието;
2. да вземе мерки за сигнализиране и обезопасяване на движението в района на ПТП;
3. да не премества превозното средство, освен ако то не пречи на движението или освен ако с него е необходимо да превози до лечебното заведение пострадалите, след което е длъжен веднага да се завърне на мястото на произшествието;
4. да вземе мерки следите от пътнотранспортното произшествие да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните служби;
5. да не консумира алкохолни напитки и/или психотропни вещества до пристигането на контролните органи.

Всеки участник в пътнотранспортно произшествие е длъжен при поискване от други участници в движението да дава данни за самоличността си и за задължителната си застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, а в зависимост от последиците от произшествието и да уведоми собствениците на имуществото, което е повредил в резултат на произшествието.


При ПТП, в което са причинени САМО ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ
Всеки водач на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, в в което има само имуществени вреди, е длъжен да спазва изброените по-горе 5 общи задължения, както е длъжен и:
6. да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието;
7. ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те преместват превозните средства, така че да не възпрепятстват движението и попълват своите данни в двустранен констативен протокол за пътнотранспортното произшествие;
8. ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват съответната служба за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания.


При ПТП, в което СА ПОСТРАДАЛИ ХОРА
Всеки водач на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, в което има пострадали хора, е длъжен да спазва изброените по-горе 5 общи задължения, както е длъжен и:
6. да уведоми компетентната служба на Министерството на вътрешните работи;
7. да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на компетентните органи на Министерството на вътрешните работи;
8. до пристигането на представител на компетентните служби, съобразно необходимостта, да вземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧ на МПС ИЛИ СВИДЕТЕЛ, КОИТО НЕ СА УЧАСТНИЦИ В ПТП
Водач на моторно превозно средство, или друг участник в движението или свидетел на произшествието, който не е участник в пътнотранспортното произшествие, когато се намира или пристигне на мястото на произшествието, съобразно необходимостта е длъжен:
1. да вземе мерки за осигуряване безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;
2. да уведоми за произшествието органите на Министерството на вътрешните работи или администрацията на общината, на чиято територия е станало произшествието, ако при произшествието има пострадали хора.

Службите за контрол на Министерството на вътрешните работи посещават задължително мястото на пътнотранспортното произшествие, когато:
- при произшествието има убит или ранен човек;
- произшествието е предизвикало задръстване на платното за движение;
- в произшествието участва пътно превозно средство, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това създава опасност за движението;
- има съмнение, че участник в произшествието е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози, или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;
- произшествието е с участието на пътно превозно средство на Министерството на отбраната или на Българската армия, както и на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея; в този случай се уведомява служба "Военна полиция" към министъра на отбраната;
- между участниците в произшествието има разногласие относно обстоятелствата, свързани с него;
- произшествието е с един участник и моторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му от произшествието вреди.

Водач на превозно средство, който след превозна злополука, в която има участие, не окаже необходимата помощ на пострадалото лице, която е могъл да му даде без опасност за себе си или за другиго, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.
Наказва се с глоба и с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца водач, който при пътнотранспортно произшествие, в което няма участие, откаже необходимото съдействие с моторното превозно средство.

При пътнотранспортно произшествие с пешеходец на обозначена пътна маркировка "пешеходна пътека", когато водачът е превишил разрешената максимална скорост за движение или е нарушил друго правило от Закона за движението по пътищата, имащо отношение към произшествието, пешеходецът не се счита за съпричинител за настъпване на съответното произшествие.