Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Избор и поддръжка на гуми

Информацията е предоставена от МВР

Проучвания за безопасността на гумите показват, че поддържането на подходящо налягане в гумите, спазването на ограниченията за натоварване на гумите и превозните средства (да не са натоварени с повече тежест, отколкото могат да издържат), избягването на опасности по пътя и проверяването на гумите за срязвания и други наранявания, са най-важните неща, които човек може да направи, за да избегне проблеми с тях, като например спукване, изглаждане, или сцепване на грайферите. Грижите за гумите могат да доведат и до улеснено управление на превозното средство, намаляване на опасността от нараняване на водачите и други участници в движението, икономии на гориво, удължаване на живота на гумите.

Поддръжка на гумите
Добре поддържаните гуми подобряват способността на превозното средство да завива и спира, увеличава сцеплението и тежестта, която то може да превозва. Ако МПС е претоварено, а гумите са меки, се увеличава опасността от излизането им от строя. Ето защо трябва гумите да се поддържат в добро състояние, като се наблюдава и коригира налягането, да се съблюдава допустимото натоварване на гумите и на МПС и да се избягват опасности по пътя.

Как да разберем какви са препоръчителните допустими стойности на налягане в гумите и натоварване на нашето превозно средство?
Производителите на автомобили поставят на видно място (врата, капак на багажник, жабка и т.н.) описание на препоръчителния размер на гумите, препоръчителното налягане в тях, допустим товар за МПС, допустим товар за всяка от осите. Тези данни могат да се намерят и в ръководството за експлоатация на автомобила.

Що е то налягане в гумите и натоварване?
Налягането представлява количеството въздух в гумата, което позволява на гумата да издържа товар и влияе върху цялостното поведение на превозното средство. Налягането се измерва в килопаскали (kPa). Производителите на пътнически и леки товарни автомобили определят подходящото налягане в гумите според допустимите за тях товари, т.е. максималните товари, които автомобилът може да превозва безопасно, както и размерът на гумите. Подходящото налягане на определено превозно средство се нарича “препоръчително налягане на студена гума”. Тъй като гумите са предназначени за повече от един вид МПС, производителите на гуми на страничната им част изписват “максимално допустимо налягане”. Това число представлява най-голямото налягане, което изобщо някога трябва да се прилага на дадената гума.
Производителят на превозното средство, а не на гумите определя правилното налягане на гумите за даденото превозно средство!!!

Как да проверим налягането в гумите?
Изключително важно е да проверяваме налягането в гумите най-малко веднъж месечно, защото:
  • Повечето гуми с течение на времето изпускат въздух
  • Гумите могат внезапно да омекнат, ако водачът попадне в дупка на пътя или опре в бордюра докато паркира
  • При радиалните гуми обикновено не е възможно да се забележи омекването само с поглед

За удобство водачите могат да се снабдят с преносим манометър, който да е постоянно на тяхно разположение. Манометрите са лесно достъпни и могат да се купят от много места. Замервания се правят когато гумата е студена. Терминът “студена” няма нищо общо с външната температура. Студена гума е тази, която е била в покой поне три часа. Когато гумата е в движение, тя и въздухът в нея се стоплят, като това води до повишаване на налягането в нея.

Как се поддържа подходящо налягане?
Стъпка 1: Намерете в наръчника на превозното средство препоръчителните стойности на налягане
Стъпка 2: Измерете и запишете налягането във всяка гума
Стъпка 3: Ако налягането в някоя от гумите е твърде високо, изпуснете въздух като посредством манометъра внимателно натиснете щифта на вентила, докато достигнете подходящо налягане
Стъпка 4: Ако налягането е твърде ниско, напомпайте гумата, а ако не разполагате с помпа, отбележете разликата между настоящата стойност и препоръчителната и на някоя бензиностанция добавете нужните килопаскали.
Стъпка 5: Проверете дали всички гуми са с еднакво налягане (освен в случаите, когато предните и задните гуми трябва да са различно напомпани)

Ако докато шофирате, ви се струва, че някоя гума е мека, напомпайте я до препоръчителното налягане. Въпреки че гумата може да е малко по-мека от препоръчителното налягане за студена гума, това положение е по-добро от това да се кара с много мека гума. При първа възможност, когато гумата е вече студена, я донапомпайте.

Размер на гумите
За да шофирате в безопасност, купувайте нови гуми, които са същия размер като оригиналните гуми на вашето МПС, или друг размер, препоръчан от производителя. За да разберете какъв е нужният размер, погледнете страничната част на оригиналната гума. Ако се съмнявате кой размер да купите, допитайте се до търговеца на гуми.

Грайфери
Грайферите осигуряват сцеплението, което пречи на превозното средство да занася и да се хлъзга, особено когато пътят е мокър или заледен. Гумите вече не са безопасни когато грайферите се захабят до дълбочина от 1,5 мм. Гумите имат фабрично поставени индикатори, които ясно показват кога настъпва моментът за смяна на гумите. Индикаторите представляват по-високи участъци на дъното на грайферните канали. Когато гумата се износи и трябва да се подмени, тези участъци се оказват на едно ниво с останалата повърхнина на гумата и тя изглежда гладка.

Баланс на гумите и настройване на колелата
За да се избегнат вибрации когато гумата се върти, тя трябва да е добре балансирана. Също така трябва колелата да се настроят, за да са под правилен ъгъл спрямо шасито на автомобила. Тези настройки удължава живота на гумите и не позволяват на автомобила да се отклонява наляво или надясно докато се движи по прав и равен път. Тези настройки изискват специално оборудване и трябва да се извършват само от квалифициран техник.