Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Като се запиша за изпит за книжка трябва ли да ходя на някакви лекции или само на листовки се ходи?

shofior.com отговаря

Курсовете за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство се състоят от две части: теоретична и практическа част.

За да бъдете допуснат до явяване на теоретичен и практически изпит, Вие задължително трябва да сте минали и двете части от курса като сте покрили установеният от закона минимум учебни часове.

Допълнителна информация за шофьорските курсове
Информация за теоретичните и практически изпити

Препоръчваме Ви да се запознаете със съдържанието на Закона за движение по пътищата, Правилника за прилагане на закона за движение по пътищата, както и съпътсващите ги наредби.