Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Разрешено ли е тегленето на мотоциклет с кош? В листовката верният отговор е НЕ, но в правилника за прилагане на закона за движение по пътищата не се споменава.

shofior.com отговаря

Листовката НЕ е сгрешена!

Прочетете Закона за Движение по Пътищата (ЗДП), а не само Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата. В правилника много от нещата са неясно формулирани или спестени.

В Закона за движение по пътищата съвсем ясно е казано, че:
-----
Чл. 87. (ЗДвП) Забранено е:
1. превозването на пътници в тегленото моторно превозно средство;
2. тегленето на двуколесни пътни превозни средства и на мотоциклети с кош и използването им за теглене;
3. тегленето на моторно превозно средство от моторно превозно средство с ремарке или обратното;
4. тегленето при намалена видимост под 50 метра;
5. тегленето с гъвкава връзка по хлъзгав път.
----

Има доста Разпоредби и Наредби, в които са оказани допълнителни по-специфични правила.

Най-важните от тях можете да намерите в раздел "Документи" в интернет страницата ни.