Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Moже ли гражданин от Европейския съюз да придобие свидетелство за правоспособност тук в България? Каква е процедурата?

shofior.com отговаря

Да. Може, ако отговаря на съответните условия, които са описани в Закона за движение по пътищата (глава четвърта) и в Инструкция №3 от 17 октомври 2008 за организиране и провеждане на изпити за кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

В тях подробно е описано кои лица и при какви условия се допускат на изпити в България за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и условията когато се допуска шофиране със шофьорска книжка, която е издадена извън България.

В Инструкция №3, Наредба №38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за водачи на МПС можете да намерите информация за процедурата на провеждане на изпитите.