Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

На базата на каква наредба се провеждат изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС? Къде се публикуват резултатите?

shofior.com отговаря

Новите изисквания за изпитите на кандидат водачите са регламентирани с промените в
Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение
Наредба №31 от 26 от 1999 за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на МПС
Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
Инструкция №3 за организиране и провеждане на изпитите за водачи на МПС

които касаят обучението, условията и начина на провеждане на изпитите за придобиване на свидетелство за управление на МПС.

С новите изисквания всички теоретични изпити стават анонимни.

Оценяващият не знае предварително името на кандидата. По време на изпита не присъстват преподавателите, както и проверяващите тестовете, а квестори.

Този, който присъства на решаването на листовките, не участва в проверката на резултатите от изпита.

След приключването на теоретичните изпити протоколите с резултатите (само имената без ЕГН) се публикуват на специално табло в областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“ и на електронната страница на администрацията не по-късно от 24 часа след провеждане на съответния изпит.

Ако разполагате с ваучер, получен при явяването си на официалният теоретичен изпит, можете да проверите резултатите си тук.

Ако смятате, че по някакъв начин сте ощетени или желаете да получите достъп до резултатите от Вашият изпит се обърнете към Вашият инструктор и комисията, която е провела самият изпит.