Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

От кого се заплаща годишен данък превозно средство?

shofior.com отговаря

Данъкът се заплаща от собственика на превозното средство.