Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

На какви изисквания трабва да отговаря кандидата за да бъде записан за курс за обучение на шофьори?

shofior.com отговаря

Изискванията за кандидата се определят в зависимост от категорията, за която иска да придобие правоспособност за управление на МПС.

Основните изисквания, на които трябва да отговаря кандидата за да запише курс на обучение за водач на МПС, категорив "В" в България са:
* Да са на възраст минимум 17 години и 9 месеца
* Да имат завършено минимум основно образование
* Здравословното им състояние да позволява упражняването на дейността
* Да са български граждани или постоянно пребиваващи в страната чужди граждани с доказан престой в България минимум 6 месеца за последната година

Повече информация, за всяка една категория, можете да видите тук.