Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Искам да се запиша на шофьорски курс. Какво да направя за да се запиша?

shofior.com отговаря

Като начало трябва да проверите дали отговаряте на минималните изисквания за всяка категория, които можете да намерите тук.

Ако покривате тези изисквания трябва да потърсите какви лицензирани фирми (фирми, които имат правото да организират и провеждат такива курсове) има във вашето населено място или там където искате да изкарате курса. Вижте линковете по-долу.

Регистър на учебните центрове за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС
Регистър на учебните центрове за обучение на кандидати за придобиване на Карта за квалификация на водача Регистър на психологически лаборатории

След като си изберете фирма се свържете с нея за да се консултирата относно цена, срокове и условия за започването и протичането на курса.