Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Каква е продължителността на теоретичната част от шофьорския курс?

shofior.com отговаря

След последните изменения на Закона за движение по пътищата, Наредба 37 и Наредба 38, задължителния минимум часове са както следва:
* 40 часа теоретично обучение + вътрешен изпит.
* 31 часа практическо обучение + междинен и краен вътрешен изпит.

Броя на тези часове могат да бъдат увеличени, ако вие изявите желание за допълнителни часове, или ако инструкторът Ви прецени, че се нуждаете от допълнителни теоретични или практически занятия.

Продължителността зависи от програмата, която ще изготвите съвместно с инструктора ви.