Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Как се определя размера на годишния данък превозно средство?

shofior.com отговаря

Всяка община на годишна база издава Наредба за методиката за пределяне на годишният данък МПС. Съответно размера му до голяма степен зависи от общината, в която е регистрирано МПСто.

Съгласно чл. 55 от Закона за местните данъци и такси, за леки автомобили общинският съвет (на съответната община) определя размера на данъка с наредбата съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, като:
Основните показатели, които влияят на стойността на данъка са
1. до 37 kW включително - от 0,34 до 1,02 лв. за 1 kW;
2. над 37 kW до 55 kW включително - от 0,40 до 1,20 лв. за 1 kW;
3. над 55 kW до 74 kW включително - от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;
4. над 74 kW до 110 kW включително - от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;
5. над 110 kW - от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW.

Като в зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:
за автомобили над 14 години - коефициентът е 1 за автомобили над 5 и до 14 години включително - коефициентът е 1,5 за автомобили до 5 години включително - коефициентът е 2,8 По силата на чл. 55 от Закона за местните данъци и такси са определени минималните и максимални стойности на съответните коефициенти, който трябва да бъдат съблюдавани от съответните общински бюджети когато се гласуват годишните данъчни налози.