Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Ако имам американска шофьорска книжка как мога да взема българска такава и какви документи са ми необходими?

shofior.com отговаря

Лицата, притежаващи американска шофьорска книжка, могат да я използват до три месеца след завръщането си в България, ако имат и българска лична карта.

Шофьорската книжка трябва да бъде преведена от лицензирана преводаческа фирма, а преводът да бъде легализиран от българското Министерство на външните работи.

Тези лица трябва да имат и готовност да представят своя паспорт при поискване от страна на пътните полицаи като доказателство, че се намират тук по-малко от три месеца.

Лицата, възнамеряващи да шофират в България повече от три месеца, трябва да получат българска шофьорска книжка. За тази цел е необходимо да вземат уроци по шофиране и след това да положат изпит.

Ако свидетелството за управление на МПС на български гражданин е издадено от Турция или САЩ, то важи до 3 месеца от датата на влизане на водача в България, след което свидетелството става невалидно и следва да бъде подменено.

В случай, че чуждестранно свидетелство за управление на МПС (издадено от която и да е държава) е придружено с легализиран превод на български език отпада изискването за изпит в България за подмяна на свидетелството. Препоръчително е когато се пътува с личния автомобил в страни извън ЕС или страни, които не са подписали Виенската конвенция, водачът на автомобила да има международно свидетелство за управление на МПС, което се издава от Министерството на вътрешните работи (МВР) въз основа на валидно българско свидетелство. Валидността му съвпада с валидността на българската шофьорска книжка на водача. Като това международно свидетелство не е валидно на територията на Република България, където е валидно българското свидетелство на водача. Ако на водач, който има и българско и международно свидетелство за управление на МПС, му бъде отнето българското свидетелство е длъжен в срок от 7 дни (от датата на отнемане на българската шофьорска книжка) да върне и международното си свидетелство за управление на МПС.

Влязоха в сила и нови сроково за валидност на шофьорски книжки за категория С - до 5 години. Като водачите на автомобили категория С се изисква да притежават и валидна карта за професионална компетентност - в лучай, че автомобила се използва за превоз с търговска дейност.

За повече информация можете да се свържете с Изпълнителна Агенция Автомобилна администрация.