Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2017, с пояснения. Полезна информация.

Европейски пътни такси, 2017

Европейски пътни такси и тяхната стойност

Ако планувате пътуване из Европа, тук ще намерите информация за страните, в които действат системи за таксуване.

Информацията за таксите покрива само определен брой държави. Посочените цени са приблизителни, дадени са за ваша ориентация и могат да бъдат променяни периодично.

Последно обновяване: април 2017 г.

Изберете желаната от вас страна за да видите резултатите:

Списък с пътните такси в Италия

Валута: EUR
Тип
Наименование
Цена за автомобил
Цена за каравани и ремаркета
Допълнителна информация
Централна част
Milano (Таксуването зависи от емисиите на автомобила - между 2 и 10 Евро.)
10
0
Може да се заплаща чрез Telepass с VIAcard за всички европейски потребители извън Италия. Само трябва да се регистрирате и след няколко дни ще получите вашият Telepass. За повече информация: ttp://www.autostrade.it/autostrade_en-gis/percorso.do
магистрали, пътища
A1
7.2
9.8
Bologna - Firenze. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A1
15.8
21.6
Roma - Napoli. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A1
14.6
20
Milano - Bologna. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A1
17.6
24.2
Firenze - Roma. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A1
54.7
74.9
Milano - Napoli. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A10
2.9
3.8
Genova - Savona. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A10
14.1
26.9
Savona - Ventimiglia (French border). Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A11
7.2
10.1
Firenze - Pisa. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A12
25.9
35.6
Livorno - Roma. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A12
11.2
15.7
Genova - La Spezia. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A12
11.2
15.7
La Spezia - Livorno. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A12
14
19.9
Genova - Viareggio. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A12
16.4
23.4
Genova - Livorno. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A13
2.4
3.3
Bologna - Ferrara. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A13
6.3
8.7
Ferrara - Padova. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A13
6.8
9.3
Bologna - Padova. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A14
4.5
6.7
Bari - Taranto. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A14
10.8
14.9
Ancona - Pescara. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A14
13.9
19.2
Bologna - Ancona. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A14
22.7
31
Pescara - Bari. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A14
27.4
37.4
Pescara - Taranto. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A14
51.7
70.7
Bologna - Taranto. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A14/A14 Dir
5.8
8
Bologna - Ravenna. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A15
14.6
20.8
Parma - La Spezia. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A16
17.6
24.1
Napoli - Bari. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A18
3.6
10.7
Messina - Catania. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A20
11.3
33.2
Messina - Palermo. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A21
6.3
8.7
Piacenza - Brescia. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A21
8.2
11.1
Torino - Alessandria. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A21
6.2
8.5
Alessandria - Piacenza. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A21
15.9
21.4
Torino - Piacenza. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A22
6
8.4
Verona - Modena. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A22
6.4
8.8
Trento - Verona. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A22
8
10.3
Brenner Pass - Trento. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A22
22
30.1
Brenner Pass (Austria border) - Modena. Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A23
7.3
9.8
Udine - Tarvisio (Austria). Таксата се определя от изминато разстояние и категория на МПС: https://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio
магистрали, пътища
A24
16.5
21.7
Roma - Teramo
магистрали, пътища
A25
20.1
26.4
Roma - Pescara
магистрали, пътища
A26
4.8
6.6
Genova - Alessandria
магистрали, пътища
A26
16.1
21.8
Genova - Iselle (Swiss Frontier)
магистрали, пътища
A27
7.8
10.6
Venezia - Belluno
магистрали, пътища
A3
4.1
5.8
Napoli - Salerno
магистрали, пътища
A30
5.6
7.8
Caserta - Salerno
магистрали, пътища
A31
10.1
13.9
Vicenza - Trento
магистрали, пътища
A32
11.9
21.9
Torino - Tunnel du Frejus (France)
магистрали, пътища
A4
2.9
4.2
Padova - Venezia
магистрали, пътища
A4
3.7
5.1
Brescia - Verona
магистрали, пътища
A4
4.9
6.7
Verona - Padova
магистрали, пътища
A4
11.4
15.6
Venezia - Trieste
магистрали, пътища
A4
6.3
8.7
Milano - Brescia
магистрали, пътища
A4
12.9
15.3
Torino - Milano
магистрали, пътища
A4
17.8
24.9
Milano - Venezia
магистрали, пътища
A5
21.5
32.4
Santhia - Aosta
магистрали, пътища
A5
20.3
30.9
Torino - Aosta
магистрали, пътища
A6
11.9
17.6
Torino - Savona
магистрали, пътища
A7
4.3
6
Milano - Tortona
магистрали, пътища
A7
10.1
13.9
Milano - Genova
магистрали, пътища
A8
4.1
4.3
Milano - Varese
магистрали, пътища
A8/A9
4.7
8.4
Milano - Chiasso (Swiss Frontier)
мостове, тунели
Munt La Schera Tunnel
10
20
Livigno
мостове, тунели
Sankt Bernhard Tunnel
25.1
39
на T2
мостове, тунели
Tunnel Mont Blanc
42
56.1
на A5 (E25)
мостове, тунели
Tunnel del Frejus
42.2
56.1
на A32 (E70)