Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране във Великобритания под въздействието на психотропни вещества Великобритания

Последно обновяване: март 2017

Шофиране във Великобритания под въздействието на психотропни вещества
Във Великобритания е забранено управлението на МПС под въздействието на психотропни, упойващи или други вещества или медикаменти, които могат да повлияят на псособността на шофиране. Строго контролирани са:
  • THC (канабис)
  • Methylamphetamine
  • MDMA (екстази)
  • Съгласно законодателната норма във Великобритания не се прави разлика между законни и незаконни упойващи медикаменти.