Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Специални пътни ленти във Великобритания Великобритания

Последбно обновяване: март 2017

Специални пътни ленти във Великобритания
Във Великобритания движението по пътищата се извършва в лявото платно.

В страната има изградени специални пътни ленти, предназначени за движение само на опретелена категорив ППС. Лентите са обозначени със съответните пътни знаци. Движението по тези пътни ленти е разрешено само за обозначените на пътните знаци превозни средства.

Във Великобритания, по BUS лентата се допуска движение и на превозни средства с повече от 8 места за сядане на пътници. BUS лентите са сигнализирани с пътни знаци, на които е посочено времевия интервал разрешен за ползване на лентите и типа на превозни средства, които имат право да се движат по тях. Ако няма поставен пътен знак индикиращ времето на ползване на тези пътни ленти, се приема че лентите се ползват 24 часа в денонощието само от обозначените на пътния знак превозни средства.Движение на тежкотоварни превозни средства (HGVs) по автомагистрали във Великобритания Движението на тежкотоварни превозни средства с тегло над 7.5 е забранено в дясната пътна лента, ако лявата е свободна.

Има изградена и специална пътна лента за велосипедисти, сигнализирана със съответния пътен знак. На мотоциклетистите е забранено да се движат или да паркират във велосипедна лента обозначена с непрекъсната бяла линия, във времето обозначено на пътния знак сигнализиращ лентата.

Във Великобритания има изградени и т.н. HOV ленти за движение (High-occupancy vehicle). Обикновено изглежат като BUS лентите, разделени от останалите ленти за движение с бяла непрекъсната линия и са обозначени с пътен знак “2+ lane” разположени през определен интервал по продължението на лентата.