Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Превоз на деца в автомобил във Великобритания Великобритания

Последно обновяване: март 2017

Превоз на деца в автомобил във Великобритания
Деца, които пътуват в превозно средство, движещо се във Великобритания, задължително трябва да използват детски столчета или детски обезопасителни системи съобразени с ръста и теглото им.

Деца на възраст до 3 години е забранено да пътуват в автомобил, който не е оборуван с предпазни колани. В такива автомобили деца, на възраст над 3 години, е разрешено да пътуват само на задната седалка.

Глобата е от £ 30 до 500.

Детски обезопасителни системи
Деца на възраст от 3 до 12 години и ръст до 135 cm, които пътуват в превозно средство, задължително трябва да използват детски обезопасителни системи независимо от това дали пътуват на предната или задната седалка.

Изключение се допуска, ако детето пътува на задната седалка:
- в таксиметров автомобил
- в моторно превозно средство за кратко разстояние, поради неотложност
- в превозно средство, на задната седалка на което вече са разположени 2 детски обезопасителни системи. В този случай третото дете може да ползва стандартния обезопасителен колан в автомобила.

Деца а възраст 12/13 години и с ръст над 135 cm е разрешено да използват стандартните обезопасителни колани.