Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта на движение във Великобритания Великобритания

Последно обновяване: октомври 2017


Ограничения на скоростта на движение във Великобритания
Във Великобритания са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта за автомобили с тегло до 3t:
в населени места 48 km/h
извън населени места 96 km/h
на автомагистрала 112 km/h
на скоростен път 112 km/h

Ограничения на скоростта за мотоциклетисти превозни средства с ремаркета и ванове:
в населени места 48 km/h
извън населени места 80 km/h
на автомагистрала 96 km/h
на скоростен път 96 km/h

Ограничения на скоростта за превозни средства с тегло над 3 t:
Ограничения на скоростта за автобуси и минибуси (до 12 м обща дължина):
в населени места 48 km/h
извън населени места 80 km/h
на автомагистрала 112 km/h
на скоростен път 96 km/h
Ограничения на скоростта за автобуси и минибуси (над 12 м обща дължина)
в населени места 48 km/h
извън населени места 80 km/h
на автомагистрала 112 km/h
на скоростен път 96 km/h
Ограничения на скоростта за товарни автомобили (с общо тегло до 7.5 т)
в населени места 48 km/h
извън населени места 80 km/h
на автомагистрала 112 km/h
на скоростен път 96 km/h
Ограничения на скоростта за товарни автомобили (с общо тегло над 7.5 т) в Англия и Уелс:
в населени места 48 km/h
извън населени места 80 km/h
на автомагистрала 112 km/h
на скоростен път 96 km/h
Ограничения на скоростта за товарни автомобили (с общо тегло над 7.5 т) в Шотландия:
в населени места 48 km/h
извън населени места 80 km/h
на автомагистрала 96 km/h
на скоростен път 96 km/h
в населени места 48 km/h
извън населени места 64 km/h
на автомагистрала 96 km/h
на скоростен път 80 km/h

Ако на пътя няма поставен пътен знак за ограничение на скоростта на движение се приема, че максимално допустимата скорост е 30 miles/hour (48 km/h).

Всички превозни средства с повече от 8 места за пътниците, задължително трябва да бъдат оборудвани с ограничител на скоростта.