Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Изискване към автомобилните гуми във Великобритания Великобритания

Последно обновяване: март 2017

Изискване към автомобилните гуми във Великобритания
Във Великобритания минимално допустимата дълбочина на протекторния рисунък, на автомобилна гума, за леки коли, мотоциклети и превозни средства с не повече от 8 места за сядане, товарни автомобили (с тегло до 3500 kg и ремаркета с тегло до 3500 kg), е 1.6 mm.

За всички останали превозни средства, минималната допустима дълбочина на протекторния рисунък на автомобилната гума е 1 mm.

Глобата е £60 и отнемане на 3 точки от контролния талон.

Използването на вериги за сняг е разрешено само по силно заснежени или заледени участъци от пътя, сигнализирани със съответния пътен знак. След преминаването на тзи участъци веригите за сняг трябва да бъдат свалени.

Използването на зимни гуми, при шоиране през зимните месеци във Великобритания, не е задължително.