Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране в Украйна след употреба на алкохол Украйна

Последно обновяване: юни 2016

DШофиране в Украйна след употреба на алкохол
В Украйна максимално допустимото съдържание на алкохол, в кръвта на водача, е 0.00 ‰.

Ако съдържанието на алкохол, в кръвта на водача, е над допустимото наказанието е глоба от UAH 2,550 - 3,400 и отнемане на шофьорската книжка за период от 1-2 години, или полагане на обществено полезен труд от 40-50 часа, или арест за срок от 7 до 10 дни.

За повторно нарушение, в рамките на 1 година, наказанието е отнемане на шофьорската книжка за период от 2-3 години, или 40-60 часа обществено полезен труд, или арест за срок от 10-15 дни.

Правила за движение по пътищата в Украйна