Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2017, с пояснения. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси в Украйна Украйна

Последно обновяване: юни 2016

Тол такси в Украйна
В Украйна, за превозни средства, регистрирани в страни членки на ЕС, няма предвидени пътни такси.