Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Паркиране в Украйна Украйна

Последно обновяване: юни 2016

Паркиране в Украйна

В Украйна е въведена система за почасово платено паркиране на улицата, в градовете. След заплащане на парко мястото се получава паркинг билет, който трябва да бъде поставен на видно място от вътрешната страна на автомобил, на таблото.

Допуска се до 10 минути пресрочване на заплатеното за паркиране място, след което се налага наказание.

Ако е поставена система за автоматично пропускане до паркоместата, трябва да се вземе паркинг билет на входа и да се заплати на изхода, след връщане на паркинг билета.

В някои от паркинг зоните в възможно заплащането и с изпращането на SMS. Тези места са сигнализирани със съответните пътни знаци и пояснителни табели.

В зони, маркирани със синя непрекъсната линия или специален пътен знак (разположени в или в близост до пешеходни или велосипедни алеи) са разположени паркинг машини, чрез които може да се заплати паркомясто. Ако няма разположени паркинг машини, то паркирането в зоната е безплатно.

Цената за 1 час парко престой в центъра на Киев е UAH 10. В оп-отдалечените от центъра на Киев зони, цената е 5 - 7 UAH за 1 час.

Глобата е от 255 до 680 UAH.