Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Глоби за пътни нарушения в Украйна Украйна

Последно обновяване: януари 2018

Глоби за пътни нарушения в Украйна
Глоби за най-често срещаните нарушения на правилата за движение по пътищата в Украйна:
нарушение глоба (UAH)
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с 20 km/h предупреждение
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с 21-50 km/h 255-340
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с повече от 51 km/h 510-680
преминаване на червен сигнал на светофара 425-510
неправилно изпреварване 425-510
напускане на мястото на ПТП 255-306

Наложената глоба се заплаща в най-близкия клон на банка.