Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране в Турция след употреба на психотропни вещества Турция

Последно обновяване: юни 2017

Шофиране в Турция след употреба на психотропни вещества
Шофирането в Турция след употреба на упойващи или психотропни вещества и медикаменти, както и всякакви други вещества, които могат да повлияят на способността на шофиране, е забранено.

Глобата е TL 1,327.