Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране в Турция след употреба на алкохол Турция

Последно обновяване: юни 2016

Шофиране в Турция след употреба на алкохол
В Турция максимално допустимото съдържание на алкохол, в кръвта на водача, е 0.5 ‰.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на шофьора е над допустимото наказанието е глоба от TL 650 (за първо нарушение).
При повторно нарушение глобата е TL 814.

При последващи нарушения глобата може да достигне до TL 1,327.

За шофиране под въздействието на наркотици или други упойващи вещества или медикаменти, глобата е TL 1,327.

За водачи на превозни средства с ремаркета, максимално допустимото съдържание на алкохол в кръвта на водача, е 0.0 ‰.