Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Превоз на деца в автомобил в Турция Турция

Последно обновяване: юни 2016

Превоз на деца в автомобил в Турция
В Турция е забранено деца, на възраст до 12 години и по-ниски от 150 cm да пътуват на предната седалка на превозното средство.

Те могат да пътуват само на задната седалка, ако използват подходяща за ръста и теглото им обезопасителна система.