Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта в Турция Турция

Последно обновяване: юни 2016


Ограничения на скоростта в Турция
В Турция са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта на движение за мотоциклети:
в населени места 50 km/h
извън населени места 80 km/h
на скоростен път 90 km/h
на автомагистрала 100 km/h

Ограничения на скоростта на движение за превозни средства с тегло до 3 t:
в населени места 50 km/h
извън населени места 90 km/h
на скоростен път 110 km/h
на автомагистрала 120 km/h

Ограничения на скоростта на движение за превозни средства с ремаркета:
в населени места 50 km/h
извън населени места 80 km/h
на скоростен път 85 km/h
на автомагистрала 90 km/h

Минимално допустимата скорост на движение по автомагистрала в Турция е 40 km/h.
Движението с по-ниска скорост от указаната се наказва.