Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Изискване към автомобилните гуми в Турция Турция

Последно обновяване: юни 2016

Изискване към автомобилните гуми в Турция
При шофиране в Турция през зимните месеци, се изисква автомобилът да бъде оборудван със зимни гуми, при утежнени зимни условия (пътищата са покрити със сняг или лед).

Препоръчително е в автомобила да има вериги за сняг, подходящи за размера гуми на автомобила, които да бъдат използвани при необходимост.

Движението със зимни гуми в определено време от годината по определени пътни участъци е сигнализирано с пътен знак. Движението, след този пътен знак, без зимни гуми се наказва с глоба от TL 319. При повторно нарушение глобата е TL 638.

Използването на гуми с шипове е разрешено само в някои пътни участъци.

Към момента няма официално изискване за минимална дълбочина на протекторния рисунък на автомобилната гума.